პოტენციური PPP პროექტების ბაზა

ფილტრი

კასპის ქარის ელექტროსადგური

პროექტის ფინანსურ მოდელში აისახა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის განკუთვნილი ფინანსები, რომელთა მიზნობრიობაც განისაზღვრება სახელმწიფოსთან შეთანხმებით.