პოტენციური PPP პროექტების ბაზა

ფილტრი

რიონი 7 ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის მიხედვით ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 5,2 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 20 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას.

ხოფური ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.

საგარეჯოს მზის ელექტროსადგური

ამ ტიპის პროექტი საქართველოში პირველი იქნება, რაც, ცალსახად, ხელს შეუწყობს შესაბამისი ტექნოლოგიისა და ნოუ-ჰაუს დანერგვას, მსგავსი ტიპის პროექტების მონიტორინგისა და ოპერირების გამოცდილების დაგროვებას.

ალპანა ჰიდროელექტროსადგური

წლიური იმპორტის 2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით “ალპანა ჰესის” პროექტის ფარგლებში გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 16,1%-ის.